N.9 Xã Hội Học Là Gì?

N.9 Xã Hội Học Là Gì?

1625
0
SHARE

Xã hội học là gì?

Xã hội học là môn khoa học nghiên cứu về các nguyên tắc giao tiếp và ứng xử giữa người với người. Nghiên cứu các hiện tượng xảy đến trong xã hội.. Ngoài ra, xã hội học có thể nghiên cứu các quy luật biến đổi của xã hội theo lịch sử. Nếu xã hội học theo chủ nghĩa Mác-xít, bộ môn sẽ tìm kiếm các phương pháp cải biến xã hội, các phương pháp cải tạo xã hội..

Vì vậy, xã hội học – có thể nói – đó là bộ môn dành cho tầng lớp cao quý – đó là các nhà lãnh đạo các cộng đồng xã hội hoặc cả quốc gia.. Những bộ môn con của Xã hội học là rất nhiều, chẳng hạn: nghiên cứu về gia đình, nghiên cứu về ngoại giao, nghiên cứu các quy luật về quá trình toàn cầu hóa, nghiên cứu về giáo dục và phương pháp giáo dục – cũng là một bộ môn sử dụng rất lớn các lý luận của môn Xã hội học..

Theo LeeMinh 2015

 

 

LEAVE A REPLY