N.012 Nguyên Lý Của Sự Phát Triển

N.012 Nguyên Lý Của Sự Phát Triển

1154
0
SHARE

Nguyên tắc để phát triển một con người? Nguyên tắc để phát triển một cộng đồng, một xã hội?

Bất kỳ mọi sự phát triển đều dựa trên các  nguyên tắc thúc đẩy nào đó, gọi là nguyên tắc phát triển. Một xã hội muốn phát triển phải nhất quán tuân theo các nguyên tắc phát triển hiện đại..

Nếu một người hành động không tuân theo các nguyên tắc phát triển, nếu một cộng đồng xã hội hành động đi ngược lại các nguyên tắc phát triển, nghĩa là họ đang vô tình “cài số lùi” cho bản thân cá nhân, cho bản thân xã hội ấy.

Đề ra được các nguyên tắc phát triển là một việc làm khó, thực hiện theo nó là không dễ dàng. Tuy nhiên, với các nguyên tắc đã biết, nhà phân tích có thể tìm ra được những nguyên nhân có thể khiến một xã hội cứ tụt lùi mãi, hoặc “không chịu phát triển”..

Theo LeeMinh 2015

LEAVE A REPLY