N.6 Nguồn gốc của lịch sự

N.6 Nguồn gốc của lịch sự

764
0
SHARE

Nguồn gốc của lịch sự trong nhân cách người

Lịch sự có hai nguồn gốc chính: nguồn gốc lịch sự xuất phát từ văn hóa (origin), và nguồn gốc lịch sự xuất phát từ sự bắt chước (secondary).

Nguồn gốc lịch sự xuất phát từ văn hóa – là loại lịch sự do cuộc sống của cá nhân đó tạo nên. Lịch sự xuất phát từ cuộc sống văn minh, lịch sự không sinh ra từ cuộc sống nghèo nàn lạc hậu.

Nguồn gốc lịch sự xuất phát từ sự học hỏi bắt chước – là loại lịch sự có nguồn gốc thứ cấp. Cá nhân người lịch sự theo bắt chước học hỏi, thường không hiểu nguyên nhân biện chứng của hành vi lịch sự mà họ bắt chước. Họ có thể nghĩ mình lịch sự, nhưng thực ra họ không hiểu nhiều về lịch sự. Những người lịch sự bắt chước thường tỏ ra lịch sự thái quá, hoặc không hiểu lúc nào nên lịch sự, lúc nào không cần phép lịch sự.

Những quốc gia kém phát triển thường phải đi học phép lịch sự ở các nước phát triển, văn minh hơn. Nói chung lịch sự không chảy ngược.

Theo LeeMinh 2015.

LEAVE A REPLY